Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - [Y]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-07-2021
Rolnummer:
DNL2021-0024
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
<abcled.nl>
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
[Y]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2021-1418
Publicatiedatum:
30-08-2021
Kern:

De Domeinnaam is, naast het weggelaten verbindingsstreepje, identiek aan het Merk van Eiser. Verweerder probeert voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan tussen het Merk en de Domeinnaam.

Samenvatting

Eiser is [X], uit Nederland. Eiser verkoopt onder andere ledverlichting via een webshop en is houder van het Benelux woordmerk ABC-LED (hierna: Merk).

Verweerder is [Y], uit Nederland. Verweerder heeft de domeinnaam <abcled.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam).  

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend).  De Domeinnaam is namelijk identiek aan het Merk van Eiser. Het feit dat het verbindingsstreepje ‘‘-’’ tussen de woorden ‘‘abc’’ en ‘‘led’’ is weggelaten maakt geen relevant verschil hierbij.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder heeft geen toestemming gekregen van Eiser om gebruik te maken van de Domeinnaam. Bewijs dat Verweerder de Domeinnaam als handelsnaam heeft gebruikt ontbreekt en ook heeft Verweerder niet aangevoerd dat hij over oudere merkrechten beschikt.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Op de website van de Domeinnaam worden producten aangeboden die concurreren met de producten die Eiser aanbiedt. Verweerder maakt daarmee gebruik van de Domeinnaam om commercieel voordeel te behalen uit de verwarring die kan ontstaan tussen het Merk en de Domeinnaam. Een verklaring op de vraag waarom er gekozen is voor een Domeinnaam die slechts één leesteken verschilt van het Merk is niet gegeven. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Verweerder de Domeinnaam van Eiser niet kende.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug