Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - [Y] - Rodeo

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
14-05-2019
Rolnummer:
200.224.829_01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHSHE:2019:1822
Domeinnaam:
<rodeo>
Eiser(es):
[X]
Verweerder:
[Y]
Resultaat procedure:
Geen vernietiging van vonnis
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2019-1335
Publicatiedatum:
30-07-2019
Kern:

De enkele stelling dat Appellante vreest dat Geïntimeerde in haar restaurants vlees serveert dat van mindere kwaliteit is dan het door Appellante aan haar afnemers verkochte vlees, is onvoldoende om aan te tonen dat Geïntimeerde door het gebruik van het teken ‘’Rodeo’’ in haar handels- en domeinnaam afbreuk doet aan de reputatie van het Merk van Appellante.

Samenvatting

Appellante is [X], een vennootschap naar Duits recht. Appellante is een verband van 30 middelgrote toeleveranciers van levensmiddelen voor de horeca. Appellante is houdster van het internationale woordmerk ‘’RODEO’’ (hierna: Merk). 

Geïntimeerde is [Y], een vennootschap naar Nederlands recht. Geïntimeerde exploiteert een franchiseformule voor restaurants in Nederland en België. Zij is houdster van het Benelux woord- en beeldmerk ‘’Saloon Restaurant Rodeo’’. Geïntimeerde heeft bovendien in haar domeinnaam het teken ‘’Rodeo’’ (hierna: Domeinnaam). 

Appellante heeft, samengevat, onder meer het volgende aangevoerd. Geïntimeerde gebruikt in haar handelsnaam het Merk van Appellante. Er is verwarringsgevaar. Geïntimeerde heeft geen geldige reden om in haar handelsnaam en in haar Domeinnaam het teken “Rodeo” te gebruiken. Het is niet zeker dat Geïntimeerde dezelfde eisen stelt aan de kwaliteit van de door haar aangeboden vleesproducten als Appellante. Door het aanbieden van vlees van mindere kwaliteit wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het merk van Appellante. 

In eerste aanleg heeft de rechtbank de vorderingen van Appellante afgewezen. Voor het gebruik van het woord ‘’Rodeo’’ in de Domeinnaam heeft Geïntimeerde een geldige reden. Appellante gaat in hoger beroep. 

Naar het oordeel van het hof heeft Appellante echter onvoldoende onderbouwd dat door het gebruik van het teken “Rodeo” door Geïntimeerde in haar handels- en domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het merk van Appellante. De enkele stelling, dat zij vreest dat Geïntimeerde in haar restaurants vlees serveert dat van mindere kwaliteit is dan het door Appellante aan haar afnemers verkochte vlees, welke stelling niet is onderbouwd, is daartoe onvoldoende. Verder heeft Appellante niets, dan wel onvoldoende gesteld omtrent eventuele afbreuk aan het onderscheidend vermogen van haar woordmerk of omtrent enig ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE. De op dit artikel gegronde vordering is niet toewijsbaar.

Geen vernietiging van het bestreden vonnis omdat de vorderingen van Appellante hoe dan ook niet toewijsbaar zijn. 


Terug