Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[X] - [Y] - Zonnestudio's

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum uitspraak:
05-06-2018
Rolnummer:
200.193.457_01
LJN/ECLI:
ECLI:NL:GHSHE:2018:2424
Domeinnaam:
Geanonimiseerd
Eiser(es):
[de vennootschap]
Verweerder:
[geïntimeerde]
Resultaat procedure:
Vernietiging bestreden vonnis
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Handelsnaam
Domjur-nummer:
2018-1293
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Teken maakt inbreuk op handelsnaam- en merkrecht. De Domeinnaam mag niet worden gebruikt om het inbreukmakende Teken van Geïntimeerde weer te geven, ook nu het geregistreerd houden van de Domeinnaam door Geïntimeerde op zichzelf niet onrechtmatig is. Geïntimeerde draagt proceskosten.

Samenvatting

Appellante is [X] en is exploitant van een zonnestudio. Appellante is houdster van een Benelux woordmerk (hierna: Merk). 

Geïntimeerde is [Y] en is eveneens exploitant van een zonnestudio. Geïntimeerde maakt gebruik van een teken (hierna: Teken) waarvan Appellante beweert dat deze inbreuk maakt op haar Merk. Geïntimeerde gebruikt het Teken ook via de website gelinkt aan de domeinnaam (hierna: Domeinnaam). 

Appellante heeft in eerste aanleg onder meer gevorderd dat geïntimeerde geen inbreuk meer mag maken op haar Merk door het gebruik van het Teken in de handelsnaam en de Domeinnaam. In eerste aanleg heeft de Rechtbank de vorderingen van Appellante afgewezen omdat het uitsluitend voeren van een domeinnaam als doorlinkadres zonder dat daaronder content wordt aangeboden, volgens de Rechtbank ontoereikend is om te kunnen oordelen dat er sprake is van handelsnaamgebruik. Verder komt volgens de Rechtbank aan het Merk en handelsnaam geen sterk onderscheidend vermogen toe, nu deze uit twee beschrijvende bestanddelen bestaat. Er is volgens de Rechtbank geen verwarringsgevaar te duchten bij het publiek. 

In hoger beroep oordeelt het Hof dat de combinatie van de twee beschrijvende bestanddelen een creatieve keuze is en wel tot een onderscheidend vermogen leidt. De verschillende vestigingsplaatsen van de zonnestudio’s doen volgens het Hof ook niet af aan het verwarringsgevaar. Geïntimeerde heeft met het gebruik van het Teken dan ook inbreuk gemaakt op de handelsnaamrechten van de Appellante. 

Ook oordeelt het Hof dat Geïntimeerde door gebruik van het Teken inbreuk heeft gemaakt op het Merk van Appellante. Verwarringsgevaar is te duchten nu de totaalindruk van het Teken en het Merk overeenstemming oproept. 

Dan is er nog de vraag of het geregistreerd houden van de Domeinnaam onrechtmatig kan worden geacht. Dit is volgens het Hof niet het geval nu Appellante deze onrechtmatigheid niet voldoende heeft onderbouwd. Voor de toewijsbaarheid van de vorderingen van Appellante heeft dit echter geen gevolg. 

Het Hof gebiedt Geïntimeerde de inbreuken op het Merk en de handelsnaamrechten van Appellante te staken en veroordeelt Geïntimeerde in de proceskosten. 


Terug