Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

XS4ALL Internet B.V. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
14-08-2018
Rolnummer:
DNL2018-0036
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
1xs4all.nl
Eiser(es):
XS4ALL Internet B.V.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2018-1300
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Verweerder ontkent Domeinnaam geregistreerd te hebben, vermoeden van identiteitsfraude aan zijde van Verweerder. Domeinnaam verwarringswekkend, geen recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerder vastgesteld. Registratie te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is XS4ALL Internet B.V. uit Amsterdam. Eiser is een internetserviceprovider voor bedrijven en consumenten en opereert sinds 1993 onder de naam XS4ALL. Eiser is rechthebbende op verschillende merken (mede) bestaande uit het woordelement XS4ALL (hierna: Merken of Merk). 

Verweerder is [X]. Verweerder is houder van de domeinnaam <1xs4all.nl> (hierna: Domeinnaam). Verweerder heeft laten weten niet de Domeinnaam geregistreerd te hebben en er is dan ook een vermoeden van identiteitsfraude. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat er is voldaan aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bestaat uit het merk met de toevoeging ‘1’. Het dominante woordelement is het Merk van Eiser en de toevoeging ‘1’ doet niet aan de gecreëerde verwarring af. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat ook is voldaan aan het tweede vereiste (recht of legitiem belang). Eiser heeft onweersproken gesteld dat er geen enkele indicatie is dat Verweerder bekend is onder de Domeinnaam, van enig recht of legitiem belang is niet gebleken. 

De Geschillenbeslechter oordeelt ook dat is voldaan aan het derde vereiste (geregistreerd of gebruikt te kwader trouw). Eiser heeft onweersproken gesteld dat Verweerder op de hoogte zou moeten zijn geweest van de Merken van Eiser op het moment van het registreren van de Domeinnaam. Dit brengt met zich mee dat de Domeinnaam tenminste te kwader trouw is geregistreerd door Verweerder. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen. 


Terug