Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Xtralis Technologies Limited – Secusense BV

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
25-02-2015
Rolnummer:
DNL2014-0055
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
xtralis.nl
Eiser(es):
Xtralis Technologies Limited
Verweerder:
Secusense BV
Resultaat procedure:
Vordering afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Dealers/agentschappen
Domjur-nummer:
2015-1108
Publicatiedatum:
30-03-2015
Kern:

Geen overdracht van de domeinnaam, omdat eiser niet prima facie aannemelijk heeft kunnen maken dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft vanwege de vele onduidelijkheden.

Samenvatting

Eiser is Xtralis Technologies Limited, houder van het woordmerk XTRALIS en fabrikant van levensveiligheid- en beveiligingssystemen. Verweerder is Secusense B.V., houder van de domeinnaam xtralis.nl. Verweerder was enkele jaren de exclusieve distributeur van de producten van eiser in Nederland, voor zowel rookdetectie- als beveiligingssystemen. De domeinnaam van verweerder verwees toen naar firesense.nl en secusense.nl. Eiser heeft op een bepaald moment de distributieovereenkomst beëindigd met betrekking tot de rookdetectieproducten. De domeinnaam van verweerder verwijst nu alleen naar secusense.nl. Op deze website worden echter ook producten van andere fabrikanten aangeboden. Eiser vordert overdracht van de domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de geschillenregeling.

De geschillenbeslechter stelt vast dat de domeinnaam xtralis.nl van verweerder verwarringwekkend overeenstemt met de merken van eiser. De domeinnaam van verweerder is identiek aan het merk van eiser.

Vervolgens wordt allereerst, met verwijzing naar de Oki Data-criteria, vastgesteld dat verweerder daadwerkelijk producten van de ingeroepen merken aanbiedt onder de betwiste domeinnaam. Vervolgens dient te worden vastgesteld dat verweerder uitsluitend producten van de ingeroepen merken onder de domeinnaam aanbiedt. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan als de producten concurrerend zijn met de producten van eiser. Complementaire producten van andere fabrikanten mogen wel aangeboden worden. Voor de geschillenbeslechter is echter lastig vast te stellen of aan deze voorwaarde voldaan wordt. Dit geldt ook voor het derde vereiste van de Oki Data-criteria, omdat er onvoldoende grond is om aan te nemen dat aan beide voorwaarden niet wordt voldaan door verweerder. De geschillenbeslechter stelt vast dat eiser niet prima facie aannemelijk heeft kunnen maken dat verweerder geen legitiem belang bij of recht op de domeinnaam heeft.

Aangezien er niet wordt voldaan aan het tweede vereiste van artikel 2.1 van de geschillenregeling, wordt er niet meer getoetst aan het deze vereiste.

De vordering wordt afgewezen.


Terug