Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

[Y] - [X] - houbenmeubelmakerij.nl

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
08-11-2018
Rolnummer:
DNL2018-0049
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
houbenmeubelmakerij.nl
Eiser(es):
[Y]
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Handelsnaam, Gebruik te kwader trouw, Geschillenregeling: geen verweer
Domjur-nummer:
2018-1309
Publicatiedatum:
28-01-2019
Kern:

Domeinnaam zoals geregistreerd door Verweerder stemt verwarringwekkend overeen met de Handelsnaam van Eiser. Geen bona fide aanbod van goederen of diensten. Registratie en gebruik te kwader trouw nu Verweerder op de hoogte was of had moeten zijn van eerdere registratie van de Domeinnaam door Eiser.

Samenvatting

Eiser is [Y] uit Geulle, Nederland. Eiser fabriceert meubels, zoals houten deuren, ramen en kozijnen. Eiser exploiteert zijn bedrijf onder de handelsnaam ‘’Meubelmakerij Houben’’ (hierna: Handelsnaam) en Eiser was tot 31 augustus 2017 houder van de domeinnaam <houbenmeubelmakerij.nl> (hierna: Domeinnaam). 

Verweerder is [X] uit Admannshagen, Duitsland. Verweerder heeft op 31 augustus 2017 de Domeinnaam geregistreerd voor een webshop waarop schoenen te koop worden aangeboden. Verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Geschillenbeslechter acht bewezen dat Eiser de handelsnaam in het economisch verkeer gebruikt. De Handelsnaam en de Domeinnaam stemmen verwarringwekkend overeen nu de Domeinnaam alle elementen van de Handelsnaam bevat en de elementen slechts in omgekeerde volgorde gebruikt. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Er zijn geen aanwijzingen dat Verweerder algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Er is geen recht of legitiem belang. Bovendien merkt de Geschillenbeslechter op dat het de website hoogstwaarschijnlijk geen echte webshop is en niets wijst op een bona fide aanbod van goederen of diensten. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). De Geschillenbeslechter vindt het waarschijnlijk dat de Verweerder op de hoogte was van het gebruik van de Domeinnaam door Eiser. Zeker nu Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd op de dag waarop Eiser haar mogelijkheid tot verlenging heeft gemist. 

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug