Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Zelfdoeners in Adoptie - Media Village

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-04-2008
Rolnummer:
DNL2008-0004
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
bza.nl
Eiser(es):
Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie
Verweerder:
Media Village B.V. i.o.
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Procesrecht
Domjur-nummer:
2008-379
Publicatiedatum:
29-08-2008
Kern:

Samenvatting

Eiser is de Belangenvereniging Zelfdoeners in Adoptie. Verweerder is de B.V. i.o. Media Village, die zich bezig houdt met 'het bedenken en exploiteren van internetconcepten'. De domeinnaam bza.nl werd door verweerder geregistreerd in januari 2008. Eiser vordert de overdracht van de domeinnaam op grond van zijn rechten op merk of naam, de omstandigheid dat verweerder geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft, alsmede de kwade trouw van verweerder bij de registratie en/of het gebruik van de domeinnaam.

Anders dan de tot 28 februari 2008 van kracht zijnde arbitrageregeling kan onder de huidige Regeling niet alleen de houder van een merkrecht of een handelsnaamrecht een eis indienen, maar een ieder die een naam gebruikt in Nederland binnen door de Regeling nader omschreven categorie├źn. Zo kunnen in Nederland gevestigde verenigingen, stichtingen, instellingen en overheidsinstanties op basis van de naam waaronder zij aan het maatschappelijk verkeer deelnemen, een geschil aanhangig maken. De Geschillenbeslechter leidt uit de overgelegde stukken af dat eiser zich beroept op het als vereniging duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelnemen onder de naam BZA (artikel 2.1.a onder II). De Geschillenbeslechter is van oordeel dat eiser niet het bewijs heeft geleverd dat hij onder de naam BZA duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt. Het overlegde uitreksel uit het handelsregister bewijst slechts het bestaan van de vereniging. Reeds om die reden wordt de eis afgewezen.

Ten overvloede wordt overwogen dat het enkele feit dat een domeinnaam is geparkeerd of kennelijk met het oog op verkoop is geregistreerd niet betekent dat de verweerder geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Daarvoor zijn nadere omstandigheden nodig, welke niet zijn gesteld of gebleken.

Anders dan onder de oude Regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage geldt in de nieuwe Regeling, gelijk aan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) het vereiste van kwade trouw. Onder de Regeling dient de domeinnaam te kwader trouw te zijn geregistreerd of te worden gebruikt, dit in tegenstelling tot de UDRP waar zowel bij de registratie als bij het gebruik van de domeinnaam van kwade trouw sprake dient te zijn. Ten overvloede overweegt de Geschillenbeslechter dat het enkele feit dat de domeinnaam te koop wordt aangeboden onvoldoende is om aan te tonen dat sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Ook daarvoor dienen nadere omstandigheden te worden gesteld en aangetoond.

De Geschillenbeslechter wijst de vordering af.


Terug