Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Ziggo B.V. / XS4ALL INTERNET B.V. – Stichting Brein

Procedure:
hoger beroep
Instantie:
Gerechtshof Den Haag
Datum uitspraak:
27-01-2014
Rolnummer:
200.105.418/01
LJN/ECLI:
Domeinnaam:
thepiratebay
Eiser(es):
Ziggo B.V. / XS4ALL INTERNET B.V.
Verweerder:
Stichting Brein
Resultaat procedure:
Uitspraakcategorieën:
Notice-and-Take-Down
Dossiers:
Domjur-nummer:
Publicatiedatum:
31-03-2014
Kern:

Samenvatting

Eisers zijn Ziggo B.V. en XS4ALL INTERNET B.V., hierna Ziggo c.s., beiden internet-accessproviders. Verweerder is Stichting Brein, een stichting waarbij de rechthebbenden van muziek- en filmwerken en computergames op de Nederlandse markt zijn aangesloten. Eisers zijn in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank, waarin Brein het volgende toegewezen is: een gebod aan Ziggo c.s. om hun diensten die gebruikt worden om inbreuk te plegen op de auteurs- en naburige rechten van rechthebbenden, wier belangen Brein behartigt, te staken en gestaakt te houden door middel van het blokkeren en geblokkeerd te houden van een aantal specifiek genoemde domeinnamen/(sub)domeinen en IP-adressen via welke The Pirate Bay (hierna: TBP) opereert (1) en een gebod aan Ziggo c.s. om de toegang van hun klanten tot deze ander IP-adressen en/of domeinnamen/(sub)domeinen binnen 10 werkdagen na verzoek daartoe van Brein te blokkeren en geblokkeerd te houden (2).

Eisers stellen dat de gevorderde maatregelen aantasting betekenen van hun vrijheid van ondernemerschap en dat daarmee het effectiviteitsbeginsel geschonden wordt. Verweerder moet stellen en bij gemotiveerde betwisting bewijzen dat de door haar gevorderde maatregelen evenredig/effectief zijn.

Voor toepassing van artikel 26d Auteurswet dient er sprake te zijn van een evenwicht. Enerzijds dienen de genomen maatregelen doeltreffend en afschrikwekkend te zijn. Anderzijds dienen de maatregelen billijk, evenredig en niet overdreven kostbaar te zijn.

Het hof kan op basis van de aangedragen stukken door eisers niet vanuit gaan dat de op vordering van verweerder door de rechtbank bevolen blokkade doeltreffend en afschrikwekkend is geweest ten aanzien van de abonnees van eisers. Uit de aangedragen stukken door eisers blijkt dat de blokkade op grote schaal ontweken is. Voor de beoordeling van deze ontwijkingsmogelijkheden is de gemiddelde ‘luie’ internetter als ‘maatman’ internetter genomen. Aangezien de gevorderde blokkades als niet-effectief moeten worden beschouwd, en derhalve niet bijdraagt aan het daarmee beoogde doel, brengt het evenredigheidsbeginsel met zich mee dat de vrijheid van ondernemerschap van eisers is aangetast.

Het hof stelt tevens vast dat TPB niet meer doet dan het bieden van toegang tot informatie die nodig is om toegang tot geüploade werken te kunnen krijgen: zij maakt, met een kleine uitzondering van materiaal dat op haar eigen server staat, niet zelf werken openbaar. TPB maakt zelf dus geen inbreuk op auteursrechten, maar faciliteert/bevordert slechts de auteursrechtinbreuken door anderen. Artikel 26d Auteurswet is niet van toepassing als een derde, in casu TPB, met gebruikmaking van de diensten van tussenpersonen, zoals eisers, auteursrechtinbreuk door anderen (onrechtmatig) faciliteert/bevordert, maar niet zelf pleegt.

Het hof is van oordeel van het bestreden eindvonnis van de rechtbank zal worden vernietigd en dat de vorderingen van verweerder alsnog worden afgewezen. Het hoger beroep van de eisers slaagt.

Gerelateerde uitspraken

Voorgaande / vervolguitspraken


Terug