Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

ZipRecruiter, Inc. – [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
02-05-2019
Rolnummer:
DNL2019-0008
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
ziprecruiter.nl
Eiser(es):
ZipRecruiter, Inc.
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Geschillenregeling: geen verweer, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1332
Publicatiedatum:
28-06-2019
Kern:

Het registreren van een Domeinnaam voor latere verkoop is op zichzelf geen gebruik te kwader trouw, echter, indien Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met als hoofddoel deze te verkopen voor commercieel gewin, is dit wel een teken van registratie en gebruik te kwader trouw.

Samenvatting

Eiser is ZipRecruiter Inc. uit de Verenigde Staten. Eiser is een online wervingsbedrijf dat diensten aanbiedt aan zowel particulieren als commerciële entiteiten en is actief in de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Eiser is houder van het Europees woordmerk ZIPRECRUITER (hierna: Merk) en is daarnaast houder van enkele domeinnamen met daarin haar Merk, zoals <ziprecruiter.com>. 

Verweerder is [X] uit China en heeft de domeinnaam <ziprecruiter.nl> (hierna: Domeinnaam) geregistreerd. De Domeinnaam is gekoppeld aan een website met daarop pay-per-click links naar services die concurreren met die van Eiser. Bovendien wordt de Domeinnaam te koop aangeboden. 

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). De Domeinnaam bevat het Merk van Eiser in zijn geheel en bovendien is besloten in vaste rechtspraak dat de landcode ‘’.nl’’ buiten beschouwing kan worden gelaten voor de toepassing van Artikel 2.1 (a) van de Regeling. 

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Verweerder lijkt op geen enkele manier verbonden te zijn met Eiser. Bovendien is het gebruik van een Domeinnaam om pay-per-click links te plaatsen geen bona fide aanbod van goederen en/of diensten. De links concurreren overduidelijk met de diensten van Eiser. 

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Het registreren van een Domeinnaam voor latere verkoop is op zichzelf geen gebruik te kwader trouw, echter, indien Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd met als hoofddoel deze te verkopen voor commercieel gewin, is dit wel een teken van registratie en gebruik te kwader trouw. Verweerder registreerde de Domeinnaam namelijk op de exacte datum waarop publiekelijk bekend werd gemaakt dat Eiser 63 miljoen USD had opgehaald en bood deze vervolgens gelijk te koop aan.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam wordt overgedragen aan Eiser. 


Terug