Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Zonwering-Lochem – [Persoonsnaam] Zonwering c.s.

Procedure:
kort geding
Instantie:
Rechtbank Gelderland
Datum uitspraak:
12-07-2015
Rolnummer:
C/05/284384 / KG ZA 15-262
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
zonwering-lochem.com
Eiser(es):
Zonwering-Lochem
Verweerder:
[Persoonsnaam] Zonwering c.s.
Resultaat procedure:
Vordering wordt afgewezen
Uitspraakcategorieën:
Domeinnamen
Dossiers:
Misbruik van bevoegdheid, Handelsnaam, Beschrijvende domeinnamen
Domjur-nummer:
2015-1141
Publicatiedatum:
02-09-2015
Kern:

Geen overdracht van de domeinnaam zonwering-lochem.com van [Persoonsnaam] Zonwering aan Zonwering-Lochem, want de domeinnaam is geen handelsnaam omdat de domeinnaam naast het gebruik als webadres niet op een andere wijze wordt gebruikt.

Samenvatting

Eiseres is Zonwering-Lochem, een vennootschap onder firma die houder is van de domeinnaam zonwering-lochem.nl. Gedaagde is [Persoonsnaam] Zonwering c.s., een vennootschap onder firma dat onder meer zonweringsproducten van Roma Benelux B.V. levert. Gedaagde is houder van de domeinnaam [Persoonsnaam]-zonwering.nl. Roma Benelux B.V. is merkhouder en houder van de domeinnaam zonwering-lochem.com. Eiseres vordert het staken en gestaakt houden van ieder onrechtmatig handelen, waaronder het gebruik van de (domeinnaam) zonwering-lochem.com en overdracht van de domeinnaam zonwering-lochem.com.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een (internet)adres van de domeinnaamhouder en is het gebruik daarvan niet aan te merken als het voeren van een handelsnaam. Gesteld noch gebleken is dat gedaagde naast het gebruik van de domeinnaam www.zonwering-lochem.com als webadres nog op andere wijze onder de naam ‘zonwering-lochem’ naar buiten treedt. De domeinnaam verschiet dus niet van kleur, waardoor zij tevens handelsnaam wordt. Daarnaast heeft de domeinnaam van eiseres een beschrijvend karakter en een dergelijke domeinnaam heeft per definitie weinig tot geen onderscheidend karakter. Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen (domeinnamen) namelijk bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden (in dit geval ‘zonwering’ en ‘Lochem’), zonder dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Voldoende aannemelijk is dat daar in dit geval sprake van is. Een beroep op artikel 5 Hnw kan niet slagen.

De vervolgvraag is of gedaagde door het litigieuze gebruik van de domeinnaam www.zonwering-lochem.com heeft gehandeld in strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid. Uitgangspunt bij de beantwoording van die vraag is dat het profiteren van andermans inspanningen en resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Bijkomende omstandigheden, in verband met de wijze waarop, respectievelijk de omstandigheden waaronder dat profiteren plaatsvindt, zoals het nodeloos creëren van verwarring(sgevaar) kunnen het profiteren alsnog onrechtmatig maken. De beantwoording van deze vraag komt niet aan de orde, omdat gedaagde niet de domeinnaamhouder is, maar Roma Benelux B.V.

De vorderingen worden afgewezen.


Terug