Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Zv Holding - [X]

Procedure:
geschillenregeling
Instantie:
WIPO Arbitration and Mediation Center
Datum uitspraak:
21-01-2020
Rolnummer:
DNL2019-0052
LJN/ECLI:
-
Domeinnaam:
zadig-et-voltaire.nl
Eiser(es):
Zv Holding
Verweerder:
[X]
Resultaat procedure:
Vordering toegwezen
Uitspraakcategorie├źn:
Domeinnamen
Dossiers:
Merk, Gebruik te kwader trouw
Domjur-nummer:
2019-1359
Publicatiedatum:
30-01-2020
Kern:

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste dat de Domeinnaam identiek of verwarringwekkend overeenstemmend is met Merken. De vervanging van de ampersand in de Domeinnaam doet niets af aan het feit dat het dominante kenmerk van de Merken herkenbaar is in de Domeinnaam. Daarom vindt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarrend veel lijkt op de Merken.

Samenvatting

Eiser is Zv Holding, uit Frankrijk. Eiser is een bedrijf dat actief is in de mode-industrie en zij is houder van het Unie woordmerk ZADIG & VOLTAIRE en het internationaal woordmerk ZADIG & VOLTAIRE (hierna: Merken).

Verweerder is [X], uit India. Verweerder heeft de domeinnaam <zadig-et-voltaire.nl> geregistreerd (hierna: Domeinnaam). De Domeinnaam leidt naar een geparkeerde Domeinnaam/ parkeerpagina die bestaat uit pay-per-click ("PPC") links naar pagina's met producten en diensten die concurreren met die van Eiser.

Eiser vordert overdracht van de Domeinnaam op grond van artikel 2.1 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat is voldaan aan het eerste vereiste (identiek of verwarringwekkend overeenstemmend). Hoewel elke zaak individueel moet worden beoordeeld, zijn er gevallen waarin doorgaans de Domeinnaam als verwarrend vergelijkbaar wordt beschouwd voor wat betreft het UDRP. Dit in gevallen waarin een Domeinnaam het geheel van een merk omvat, of waar ten minste een dominant kenmerk van het relevante merk in de Domeinnaam herkenbaar is. De vervanging van het ampersandteken in de Domeinnaam doet niets af aan het feit dat het dominante kenmerk van de handelsmerken herkenbaar is in de Domeinnaam. Daarom vindt de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam verwarrend veel lijkt op de Merken.

De Geschillenbeslechter oordeelt dat eveneens is voldaan aan het tweede vereiste (geen recht of legitiem belang). Het is vaste rechtspraak dat parkeerpagina's met gesponsorde links geen bonafide aanbod van goederen of diensten zijn, of een legitiem niet-commercieel gebruik van een merk of handelsnaam, wanneer dergelijke links concurreren met of profiteren van de reputatie en goodwill van de Eiser internetgebruikers markeren of anderszins misleiden. Op basis van het bewijsmateriaal en de onbetwiste stellingen van Eiser concludeert de Geschillenbeslechter dat Eiser prima facie heeft vastgesteld dat er geen aanwijzingen zijn voor legitiem gebruik van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt tot slot dat ook is voldaan aan het derde vereiste van de Regeling (geregistreerd of gebruik te kwader trouw). Met betrekking tot het gebruik te kwader trouw beschouwt de Geschillenbeslechter het feit dat de Domeinnaam verwijst naar een website met een parkeerpagina met PPC-links binnen hetzelfde werkterrein als die van Eiser, als een duidelijke indicatie dat de Domeinnaam opzettelijk wordt gebruikt om internetgebruikers naar de website of andere online locatie te trekken voor commercieel gewin. Gezien de omstandigheden van deze zaak constateert de Geschillenbeslechter dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt door Verweerder.

Vordering van Eiser wordt toegewezen en de Domeinnaam zal worden overgedragen aan Eiser.


Terug