Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Iemand maakt aanspraak op uw domeinnaam

Er zijn verschillende redenen waarom een ander bezwaar kan hebben tegen uw domeinnaam. De belangrijkste zijn: inbreuk op het merkrecht van een ander en inbreuk op de handelsnaam van een ander. Ook kan een bekende persoon een overheidsinstantie of een andere instelling aanspraak maken op uw domeinnaam als deze de naam van die persoon, instantie of instelling omvat. Hieronder wordt kort uiteengezet wanneer dat het geval kan zijn. De beschrijving is niet uitputtend en is geen juridisch advies.

U maakt inbreuk op het merkrecht van een ander

Als de door u geregistreerde domeinnaam gelijk is aan, of verwarringwekkend veel lijkt op een merk van een ander kan dat betekenen dat u daarmee inbreuk maakt op diens merkrechten. Dat is bijvoorbeeld het geval als u door de registratie of het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk. Als u de domeinnaam zelf als merk gebruikt voor uw producten of diensten en die gelijkenis vertonen met de producten of diensten waarvoor het merk is geregistreerd, maakt u inbreuk op de merkrechten als door het gebruik van de domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als men denkt dat uw domeinnaam van de merkhouder is en op de betreffende website diens producten kan vinden, of dat u de domeinnaam met zijn toestemming heeft geregistreerd.

U maakt inbreuk op de handelsnaam van een ander

Uw domeinnaam kan inbreuk maken op een overeenstemmende oudere handelsnaam van een andere onderneming als u de domeinnaam tevens als handelsnaam - dus als naam voor uw onderneming - gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ondernemingen als startpagina.nl. Er is pas inbreuk als de activiteiten van uw onderneming in het verlengde liggen van de activiteiten van de onderneming met de oudere handelsnaam en daardoor het publiek in verwarring kan raken.