Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

U bent van mening een recht te hebben op een door een ander geregistreerde domeinnaam

Er zijn verschillende redenen waarom u bezwaar kunt hebben tegen de domeinnaam van een ander. De belangrijkste zijn: inbreuk op uw merkrecht en inbreuk op uw handelsnaam. Een bekende persoon, een overheidsinstantie of een instelling kan onder omstandigheden aanspraak maken op een domeinnaam als deze de naam van die persoon, instantie of instelling omvat. Hieronder wordt kort uiteengezet wanneer dat het geval kan zijn. De beschrijving is niet uitputtend en is geen juridisch advies. 

Inbreuk op merkrecht

Als de domeinnaam gelijk is aan, of verwarringwekkend veel lijkt op uw merk kan dat betekenen dat deze inbreuk maakt op uw merkrechten. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ander door de registratie of het gebruik van de domeinnaam ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van uw merk. Als de domeinnaam zelf als merk wordt gebruikt voor producten of diensten, die gelijkenis vertonen met de producten of diensten waarvoor uw merk is geregistreerd, is sprake van inbreuk op de merkrechten als door het gebruik van de domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als men denkt dat de domeinnaam van u als merkhouder is en op de betreffende website uw producten te vinden zijn, of dat de domeinnaam met uw toestemming is geregistreerd.

Inbreuk op handelsnaamrecht

Een domeinnaam kan inbreuk maken op uw overeenstemmende, oudere handelsnaam als de domeinnaam tevens als handelsnaam - dus als naam voor een onderneming - wordt gebruikt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ondernemingen als startpagina.nl. Er is pas inbreuk als de activiteiten van de betreffende onderneming in het verlengde liggen van de activiteiten van uw onderneming met de oudere handelsnaam en daardoor het publiek in verwarring kan raken.