Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

U wilt een domeinnaam registreren

Bij de keuze van een domeinnaam moet rekening worden gehouden met bestaande rechten van anderen. Een domeinnaam kan inbreuk maken op oudere merken of handelsnamen van een ander. Wanneer u een inbreukmakende domeinnaam heeft geregistreerd en het conflict moet door een rechter of een geschillenbeslechter worden beslist, kan dit voor u aanzienlijke kosten meebrengen. Het kan daarom raadzaam zijn voorafgaand aan de keuze van een domeinnaam (zeker als deze bestemd is voor zakelijk gebruik) advies te vragen aan een gespecialiseerde jurist, merkgemachtigde of advocaat.

1. Waar kunt u een domeinnaam registreren?

Domeinnamen die eindigen op .nl kunt u registeren bij SIDN. Dit kan uitsluitend via een zogenaamde registrar (tussenpersoon). De volledige procedure voor de registratie van een domeinnaam vindt u op www.sidn.nl.

Domeinnamen onder andere generieke topleveldomeinen (TLD’s) zoals bijvoorbeeld .com, .org, of andere nationale TLD’s zoals .fr (Frankrijk) en .de (Duitsland), kunt u vaak ook via zo’n registrar registreren. In sommige gevallen kan het alleen via de instantie die het betreffende domein beheert (de registry).

Een overzicht van alle beschikbare nationale TLD’s (ccTLD’s) en generieke TLD’s (gTLD’s) is beschikbaar op iana.org. In het overzicht vindt u de TLD en het bijbehorende land. Tevens kunt u doorlinken naar de website van de beherende organisatie voor meer informatie over de registratieprocedure.

2. Wat kunt u als een .nl-domeinnaam registreren?

Iedere domeinnaam is uniek. Dat wil zeggen dat een domeinnaam slechts één keer kan worden uitgegeven. Alle nog niet geregistreerde combinaties van alfanumerieke tekens (cijfers, letters en koppeltekens) zijn als domeinnaam te registreren, behoudens enkele door SIDN uitgesloten domeinnamen.

Een domeinnaam mag niet in strijd zijn met de openbare orde of maatschappelijke fatsoensnormen. Mocht een domeinnaam dat naar uw mening onverhoopt wel zijn, dan kunt u een klacht bij het College voor Klachten en Beroep (CvKB) indienen. Dit onafhankelijke orgaan kan eventueel besluiten de registratie door te halen. Op de website van het CvKB wordt meer informatie gegeven over de klacht- en beroepsmogelijkheden.

3. Hoe kunt u nagaan of een .nl-domeinnaam nog beschikbaar is?

Via de website van SIDN kunt u zien of een .nl-domeinnaam nog beschikbaar is.

Voor .com, .net, .org, .biz, .info, .aero, .name en andere generieke domeinnamen (gTLD’s) vindt u hier een lijst van de beherende instanties. Een overzicht van de instanties die de nationale topleveldomeinen (ccTLD’s) beheren vindt u hier.