Om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken en informatie te kunnen verzamelen die ons helpt om de website nog beter op uw wensen af te stemmen maken wij gebruik van cookies. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.

Zoek een uitspraak

Verantwoording

Jurisprudentie
DomJur publiceert alle uitspraken van Nederlandse gerechtelijke instanties waarbij een geschil over een domeinnaam centraal staat. Zij hanteert géén andere selectie criteria.

Alle uitspraken worden voorzien van een korte samenvatting. Bij veel belangwekkende uitspraken wordt tevens een uitgebreid commentaar in de vorm van een noot geplaatst.

Publicaties
Selectiecriterium voor de publicaties is dat deze relevante informatie en/of interessante standpunten bevatten over de juridische aspecten van domeinnamen.

De redactie wijst er op dat de beschikbaar gestelde publicaties buiten haar verantwoordelijkheid zijn geschreven en dat de beschikbaarstelling niet inhoudt dat zij de inhoud van een artikel onderschrijft.