Zoek een uitspraak

Recente uitspraken

Audatex (Schweiz) GmbH - Plant Holding GmbH 15-06-2016 | Domeinnamen


De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met merken en domeinnamen van eiser. Verweerder gebruikt de Domeinnaam te kwader trouw om te verdienen aan een parkeerwebsite waar wordt doorgelinkt naar websites van derden. Er is geen sprake van omgekeerde domeinnaam kaping. De Domeinnaam moet worden overgedragen.

BMW – Advies & Consultancy Almere 08-06-2016 | Domeinnamen


Verweerder heeft aan de Domeinnaam ‘bmw-accessoires.nl’ geen actieve website gekoppeld en zou de Domeinnaam met winst willen verkopen. Verweerder heeft de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd en moet deze overdragen.

Bar’s Products International - Bar's Europe 18-01-2016 | Domeinnamen


Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Welkom op Domjur.nl

Welkom op de website domjur.nl. Domjur.nl publiceert Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. Daarnaast vindt u op deze website uitspraken in het kader van Notice-and-Take-Down, waarbij het gaat om de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen. De inhoud van deze site is met name bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en de verantwoordelijkheid voor informatie op het internet en de daarmee samenhangende juridische aspecten. Meer.