Zoek een uitspraak

Recente uitspraken

NEINVER S.A. – [persoonsnaam] 22-06-2016 | Domeinnamen


Het gebruik van een domeinnaam voor een protest website kan een recht op of legitiem belang kan opleveren in de zin van artikel 2.1 van de geschillenregeling. Echter, het recht om kritiek te uiten strekt zich niet noodzakelijkerwijze uit tot het registreren en gebruiken van een domeinnaam die identiek is aan het merk van een derde. Verweerder kan ook uit andere domeinnamen kiezen. Er is bovendien sprake van kwade trouw.

Loders Croklaan B.V. – [persoonsnaam] 29-07-2016 | Domeinnamen


De Domeinnaam wordt gebruikt in de context van het versturen van frauduleuze facturen. Verweerder maakt misbruik van de bekendheid van Eiser in de olie sector in Rotterdam. De Domeinnaam wordt te kwader trouw gebruikt.

Expat Mortgages B.V. – [persoonsnaam] 14-07-2016 | Domeinnamen


Verweerder heeft de Domeinnaam geregistreerd om door te linken naar de website van zijn werkgever, een directe concurrent van Eiseres, om zo van de bekendheid van het Merk (en de handelsnaam) van Eiseres te profiteren. Verweerder heeft de Domeinnaam te koop aangeboden aan Eiseres voor EUR 25.000,-. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en gebruikt.

Welkom op Domjur.nl

Welkom op de website domjur.nl. Domjur.nl publiceert Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. Daarnaast vindt u op deze website uitspraken in het kader van Notice-and-Take-Down, waarbij het gaat om de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen. De inhoud van deze site is met name bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en de verantwoordelijkheid voor informatie op het internet en de daarmee samenhangende juridische aspecten. Meer.