Zoek een uitspraak

Recente uitspraken

Bar’s Products International - Bar's Europe 18-01-2016 | Domeinnamen


Bar’s Products International en Bar’s Europe hebben onderhandeld over de verkoop van Bar’s producten op de Europese markt, maar hier geen overeenstemming over bereikt. Bar’s Europe heeft wel de domeinnaam barseurope.com geregistreerd en in gebruik genomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van de handelsnaam- en/of het merk ‘Bar’s’ door Bar’s Europe onrechtmatig is en Bar’s Europe dit gebruik moet staken alsmede de domeinnaam moet overdragen aan BPI.

Leatherman – [gedaagde] 01-06-2016 | Domeinnamen


Leatherman stelt een procedure in tegen [gedaagde] om alle domeinnamen met ‘leatherman’ erin, die gedaagde geregistreerd houdt, te laten overdragen. De domeinnamen maken inbreuk op het merk van Leatherman. Echter, tijdens de zitting blijkt dat [gedaagde] geen domeinnamen meer met ‘leatherman’ erin geregistreerd houdt.

Events Holland - HRN Events 28-03-2016 | Domeinnamen


Geen sprake van handelsnaaminbreuk, de gelijkenis tussen de letters ‘HRN’ en ‘Hoorn’ in de handelsnamen is niet voldoende om verwarringsgevaar te vrezen. Er is ook geen sprake van onrechtmatig gebruik van de Domeinnaam, er zijn geen bijzondere omstandigheden die dit meebrengen.

Welkom op Domjur.nl

Welkom op de website domjur.nl. Domjur.nl publiceert Nederlandse uitspraken en artikelen met betrekking tot domeinnamen en .nl-domeinnamen in het bijzonder. Daarnaast vindt u op deze website uitspraken in het kader van Notice-and-Take-Down, waarbij het gaat om de verantwoordelijkheid van internettussenpersonen. De inhoud van deze site is met name bedoeld voor juristen, maar bevat ook informatie voor bezoekers die in mindere mate bekend zijn met domeinnamen en de verantwoordelijkheid voor informatie op het internet en de daarmee samenhangende juridische aspecten. Meer.